• Telefon 0 246 411 21 30

Hasta Hakları

 Ana Sayfa / Sayfalar / Hasta Hakları

Kurumumuz size aşağıda açıklanan haklarınızı sağlamaktadır. Sağlık görevlileri ve diğer çalışanlarımız, haklarınızın bilincinde olup size saygıyla hizmet sunar.

Kurumumuzda en iyi hizmeti alabilmek için siz ve yakınlarınız, haklarınız kadar sorumluluklarınız olduğunu da bilmelisiniz.

HAKLARINIZ;

a) Hizmetten Genel Olarak Faydalanma,

b) Bilgilendirme ve Bilgi İsteme,

c) Sağlık Kuruluşunu ve Personelini Seçme ve Değiştirme,

d) Mahremiyet,

e) Rıza,

f) Güvenli Ortamda Sağlık Hizmeti Alma,

g) Dini Vecibelerini Yerine Getirebilme,

h) Saygınlık Görme ve Rahatlık,

ı) Ziyaretçi ve Refakatçi Bulundurma,

i) Şikâyet ve Dava Hakkı


SORUMLULUKLARINIZ;

a) Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranma ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket etme,

b) Yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, gördüğü tedavileri ve tıbbi müdahaleleri, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığıyla ilgili bilgileri mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru olarak verme,

c) Hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelme ve tedavinin gidişatı hakkında geri bildirimlerde bulunma,

ç) Randevu tarih ve saatine uyma ve değişiklikleri ilgili yere bildirme,

d) İlgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile diğer hastaların ve personelin haklarına saygı gösterme,

e) Personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmama,

f) Haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun yaşadığında hasta iletişim birimine başvurma.

Başvurularınızı https://hastahaklari.saglik.gov.tr adresine tıklayarak yapabilirsiniz.